บริษัท ควิก ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท ควิก ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด พร้อมให้บริการด้านการจัดซื้อเครื่องจักรทั่วโลก ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ จำหน่ายอะไหล่ และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกประเภท โดย Mr. Oldrich Fiala วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม จากประเทศ (Czech Republic) ด้วยประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรมามากกว่า 35 ปี จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่าง ๆ ในหลายประเทศ ได้แก่ เชคลีพับบิค ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม แคนนาดา อินเดีย เชิญให้ Mr. Oldrich Fiala เข้าไปติดตั้ง ทดสอบระบบ ตลอดจนถึงการซ่อมบำรุง มาจนถึงทุกวันนี้

ฉะนั้น จึงมั่นใจได้ว่า บริษัท ควิก ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด จะเป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการด้านการจัดซื้อเครื่องจักร ติดตั้ง ทดสอบระบบ ตลอดจนถึงการซ่อมบำรุงให้เครื่องจักรกลับมาสู่สภาวะการทำงานปกติ พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมบริษัทที่สนใจให้พนักงานซ่อมบำรุง มีเทคนิค วิธีการที่หลากหลายในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุกประเภท.

READY TO BE OUR CLIENT?